Camille Huysmansprijs 2010

prize / group exhibition

Exhibition poster design.

Info

Vernissage
25 March 2011, 19:00

Exhibition
26 March 2011 – 3 April 2011

Extra City
Tulpstraat 79, 2060 Antwerp, Belgium

I am awarded the Camille Huysmansprijs 2010 with Model for a Manual. There will be an exhibition at the end of March in Extra City with the other laureates.

Publication (NL)

Liene Aerts, who i.a. works for KIOSK in Ghent , was so kind to write a short text on my work in context of the Camille Huysmansprijs 2010. Here it is:

Nieuwsgierig naar de logica onderhevig aan onze blik, tekent Oscar Hugal een beeldverhaal uit waarvan de kleur, taal, symbolen en kijkregels secuur worden afgewogen. Het voor de C. Huysmansprijs uitgekozen werk Model for a Manual van Hugal stelt een schematische voorstelling voor, een handleiding tot het bestuderen van een kunstwerk. We zien een schap, een potlood, en een symbool. Het idee ervan werd naar eigen zeggen pas duidelijk na het intuïtieve samenbrengen van deze drie elementen. Wat betekenen deze elementen ten opzichte van elkaar? Ze lijken een – al dan niet bewuste, al dan niet constante – evenwichtsoefening tussen een conceptuele, rigide esthetiek enerzijds en een open, associatief spel anderzijds te symboliseren.

 Zoals Model for a Manual voor Oscar Hugal het begin lijkt aan te kondigen van een onderzoek naar de logica van het kunstwerk, zo werkte Marcel Duchamp met Manual of Instructions for Étant donnés (1966) naar een zogenaamde eindpunt toe. Het is een paginalange, uiterst gedetailleerde beschrijving van hoe het kunstwerk Étant donnés in en uit elkaar gezet moet worden. Als men echter de details letterlijk zou nemen, zou men lezen dat dit gedocumenteerd proces juist veel aan de verbeelding overlaat en niet vast te pinnen valt op slechts één vorm van begrijpen. Zo schuilt er achter Model for a Manual ook geen gefixeerd idee, maar wel een constante dialoog tussen zijn verschillende elementen, over hun associatieve betekenis en of het idee er nu al dan niet voor het kunstwerk was. Speels lijkt het werk ons uit te dagen met de boodschap dat het precies is zoals het zich voordoet en dat het wordt wat je er zelf van maakt. Of zoals Hugal het zelf uitdrukt: dat het werk aanvangt op het moment dat je er naartoe stapt, en eindigt op het moment dat je er niet meer aan denkt.